Infrastruktur och servicenivå

GetAccept är en molnbaserad tjänst som bygger på den absolut senaste tekniken och vi använder den senaste serverteknologin från Amazon Web Services (AWS). Alla tjänster som används följer industristandard ISO 27001 för informations säkerhet.

Infrastrukturen speglas över multipla datacenter för att tillgodose full tillgänglighet åt våra användare. Detta möjliggör maximal tillgänglighet av GetAccept.

Vår övervakning av IT-miljön bygger på automatiserade övervakning som per automatik anpassar sig för att upprätthålla full prestanda för våra kunder.

Data och lagring

All data lagras säkert på Amazon S3 servrar som är placerade i sex olika regioner (Oregon, USA, Kalifornien, USA, Irland, Frankfurt, Singapore, Tokyo och Sydney). Detta för att kunna uppfylla våra kunders regionella krav på lagring samt hålla bra prestanda. All data är alltid krypterad och ej läsbar vid lagring.

All data som sparas replikeras direkt över flera servrar för att uppnå full redundans. Eventuella avbrott detekteras direkt och data finns alltid tillgänglig på multipla platser. Detta gör att all data alltid finns direkt tillgänglig på annan plats vid eventuella avbrott och kunden upplever aldrig några avbrott.

Amazon S3 garanterar oss och våra kunder:

  • Säker SSL krypterad åtkomst och data lagring
  • Fullt redundant och speglad miljö
  • 99.99% dataåtkomst och tillgänglighet

GDPR

GetAccept stödjer de processor & rutiner som krävs enligt nya EU-direktivet.

  • Alla GetAccept dokument som skapas av våra kunder inom EU lagras på europeiska datacenters.
  • Alla GetAccept dokument och data som skapas av våra kunder krypteras automatiskt med en AES 256-bitars EV SSL krypteringsnyckel.
  • GetAccept har strikta policys gällande intern åtkoms till data. Personal har endast tillgång till minimal mängd data och endast behörig personal har tillgång till krypterad kunddata.
  • GetAccept har automatiserade processer som försäkrar att data som ej får sparas över en längre period rensas per automatik utefter de tidsintervall som krävs.
  • GetAccept har utarbetade processer och rutiner som appliceras vid eventuellt intrång i GetAccept data.
  • Klicka här för att läsa mer om GDPR @ GetAccept


Vill du läsa mer om GDPR? Ladda hem vår Q&A nedan

Kommunikation och åtkomst

All kommunikation krypteras med AES 256-bitars EV SSL vilket uppnår samma säkerhet som används vid kommunikation i tjänster som tillgodoses av banker.

All uppkoppling mot våra IT miljö kräver VPN uppkoppling och all åtkomst regaleras på individnivå och all uppkoppling loggas och sparas för att upprätthålla maximal säkerhet.VÅRT NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad när nyheter eller nya funktioner släpps