Du har signerat ett dokument med hjälp av GetAccept

En signerad kopia skickas till din inkorg när alla signerande parter har signerat dokumentet